ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕΣΩ SKYPE

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit_skypecall_img_220x150

Η τεχνολογία είναι αναμφισβήτητα κομμάτι της ζωής μας και καλούμαστε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που αυτή μας προσφέρει για προχώρημα.

Οι συνεδρίες μέσω Skype είναι μια υπηρεσία που παρέχεται με πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, εφόσον αυτή δίνεται υπό συγκεκριμένους όρους.

Το είδος αυτό επικοινωνίας θεραπευτή – θεραπευόμενου συστήνεται όταν υπάρχει δυσκολία στην συστηματική φυσική παρουσία του θεραπευόμενου στο γραφείο του θεραπευτή, είτε λόγω κάποιας δυσκολίας/ αδυναμίας στη μετακίνηση του, είτε λόγω μόνιμης ή και προσωρινής διαμονής του σε μέρος που δεν του επιτρέπει να είναι παρών.

Η πρώτη συνάντηση με το θεραπευτή είναι σημαντικό να είναι από κοντά, προκειμένου να αξιολογηθεί από το θεραπευόμενο η αίσθηση που του άφησε η συνάντηση αυτή , έτσι ώστε να αποφασίσει αν του ταιριάζει να ξεκινήσει θεραπεία. Ακόμα και αν συμφωνήσουν συνεδρίες μέσω Skype, είναι επίσης σημαντικό ο θεραπευόμενος σε κάθε δυνατή ευκαιρία να παρίσταται στο γραφείο του θεραπευτή.

Η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου είναι υψίστης σημασίας για την πορεία της θεραπείας. Η απόσταση που βάζει η τεχνολογία είναι ένα εμπόδιο που έχει να ξεπεραστεί προκειμένου αυτή η εμπειρία να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο θεραπευόμενος, έχοντας τους περιορισμούς κατά νου, χρειάζεται να δεσμευτεί στη διαδικασία για να απολαύσει το κέρδος του.

Πρακτικά οι συναντήσεις είναι συνήθως εβδομαδιαίες, σε σταθερή ημέρα και ώρα όπου θεραπευτής και θεραπευόμενος έχουν συμφωνήσει. Είναι σημαντικό για το θεραπευόμενο να βρίσκεται σε χώρο με ησυχία και χωρίς την παρουσία άλλων πρόσωπων προκειμένου να νιώθει ελεύθερος να μοιραστεί τα θέματα που θέλει.

Η πληρωμή του θεραπευτή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δώσει στο θεραπευόμενο και εκδίδεται κανονικά η ανάλογη απόδειξη.