ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

SHARE SHARE PRINT SEND
Fit______________

Η συμβουλευτική γονέων, όπως φανερώνει και η ονομασία της, αφορά τους γονείς. Η ανάγκη για συμβουλευτική προκύπτει συνήθως όταν οι ίδιοι εντοπίζουν κάποια δυσκολία σε σχέση με το γονεϊκό τους ρόλο και χρειάζονται βοήθεια, ή όταν το παιδί παρακολουθείται ήδη θεραπευτικά ακολουθώντας κάποιο πρόγραμμα (παιγνιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας κ.α.) προκειμένου οι γονείς να δουλέψουν παράλληλα και να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή του παιδιού τους. Η συμβουλευτική είναι μια ιδιαιτέρα χρήσιμη διαδικασία καθώς οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν πολύ σημαντικά θέματα του ρόλου τους και να τα επαναπροσδιορίσουν σε μια πιο λειτουργική βάση. Δίνεται ακόμη δυνατότητα να διαπραγματευτούν θέματα στα οποία διαφωνούν ως προς τον χειρισμό, όπου ο θεραπευτής καλείται να αξιοποιήσει τα καλά στοιχεία του καθένα εστιάζοντας πάντα στη λειτουργική λύση.

Η συμβουλευτική γονέων, αν και περιέχει θεραπευτικά στοιχεία, είναι πιο σύντομη και επιφανειακή διαδικασία, ωστόσο επιτρέπει στους γονείς να αναγνωρίσουν δυσκολίες και καινούριες δυνατότητες και εάν το επιθυμούν να τις δουλέψουν πια σε θεραπευτικό επίπεδο. 

Επειδή αφορά μια διαδικασία που ξεκινά με αφορμή μια δυσκολία του παιδιού, η συμβουλευτική γονέων κατά μεγάλο ποσοστό προτείνεται και συνταγογραφείται από τους ειδικούς που εγκρίνουν και τις θεραπείες του παιδιού, οπότε με την προσκόμιση της απόδειξης που εκδίδεται σε κάθε επίσκεψη, και αναλόγως του ταμείου ασφάλισης, αποζημιώνεται έως και ολόκληρο το ποσό.