ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

SHARE SHARE PRINT SEND
Thumb_05_article_img_efhveia_220x150

Μία πολύ δύσκολη συνθήκη που όλο και πιο συχνά κάνει στη χώρα μας την εμφάνισή της, είναι η φυγή κάποιου εφήβου από το σπίτι του. Για να είμαστε σαφείς, ως παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι ορίζονται αυτά που ήδη το έχουν εγκαταλείψει αλλά και εκείνα που έχουν στα άμεσα σχέδιά τους να το κάνουν.

Ως άστεγα, προσδιορίζονται τα παιδιά που δεν έχουν πουθενά να μείνουν.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη σαφής καταγραφή της συχνότητας τέτοιων περιστατικών.

Στη Βρετανία ωστόσο πρόσφατη έρευνα  κατέδειξε ότι 100.000 παιδιά κάτω των 16 ετών , εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο, μερικά για μικρό διάστημα, άλλα πάλι καταλήγοντας άστεγα.

Από τα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία που διαθέτουμε, οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν έναν έφηβο σε μια τέτοια απόφαση είναι:

1.       Κάποια λογομαχία ή διαφωνία που μπορεί να συνέβη στο σπίτι και αναζητούν αποσυμπίεση με την απομάκρυνσή τους από αυτό.

2.       Βία στην οικογένεια, όπου συνεχείς καυγάδες ή εκφοβισμοί μεταξύ των μελών ωθούν τον έφηβο να απομακρυνθεί.

3.       Μία πιθανότητα ή βεβαιότητα εγκυμοσύνης είναι ένας λόγος που μπορεί να τρομοκρατήσει μια έφηβη στον τρόπο που έχει να το μοιραστεί με τους γονείς της, αφού κυριαρχούν αισθήματα ενοχής ή φόβου.

4.       Η σωματική κακοποίηση είναι ένας συχνός λόγος όπου οι έφηβοι μπορεί να επιλέξουν τη φυγή, τόσο για δική τους προστασία ή ακόμη και στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που κακοποιείται.

5.       Σεξουαλική κακοποίηση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο/η έφηβος/η είτε έχουν κάνει κάποια προσπάθεια να επικοινωνήσουν το τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους αλλά νιώθουν ότι δεν τους ακούν ή δεν γίνονται πιστευτοί, είτε δε μπορούν λόγω έντονων συναισθημάτων φόβου ή/και ενοχής να ζητήσουν βοήθεια από τα σημαντικά τους πρόσωπα, αφού συνήθως είναι κάποιο από αυτά που τους έχει κακοποιήσει.

6.       Αίσθημα απόρριψης από την οικογένεια μπορεί να νιώσει ένας έφηβος είτε γιατί οι γονείς συχνά αναφέρονται σε εκείνον σα βάρος, με αρνητικούς χαρακτηρισμούς, είτε απορρίπτουν ξεκάθαρα λόγω π.χ. ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Συνήθως λοιπόν πριν την απόφαση για φυγή από το σπίτι προηγείται μια επώδυνη και ,πολύ πιθανό, μακρόχρονη εμπειρία.

Οι οικογένειες  που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα είναι σημαντικό να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας, καθώς ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων όπου ο έφηβος θα επιστρέψει σπίτι του ασφαλής και σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα θέματα που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι υψίστης σημασίας και χρήζουν κατάλληλου χειρισμού και θεραπευτικής αντιμετώπισης.