ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

SHARE SHARE PRINT SEND
Thumb_butterfly

Ναι, ναι, ναι! Δε θα μπορούσε να είναι άλλη η απάντηση αφού ακριβώς αυτήν την αλλαγή υπερασπίζεται η επιστήμη την οποία υπηρετώ.

Ο άνθρωπος είναι ένα σύμπλοκο ον το οποίο λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και επομένως η μελέτη του είναι συνεχής και εξελίσσεται καθώς εξελίσσεται και το ανθρώπινο είδος. Ο άνθρωπος λοιπόν αλλάζει και μάλιστα διαρκώς. Οι συνεχείς αυτές αλλαγές είναι που του επιτρέπουν να είναι σε διαρκή επικοινωνία με το περιβάλλον του. Ως περιβάλλον ορίζουμε τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται εντός αυτού. Επομένως ο άνθρωπος επηρεάζει και επηρεάζετε από τον τόπο και το χρόνο και φυσικά από τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεται. Όσο μεγαλύτερη η εγγύτητα μεταξύ αυτών τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα για αλλαγή καθώς οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να ανταλλάσουν πληροφορίες και άρα να εμπλουτίζονται διαρκώς από τα διαφορετικά στοιχεία τα οποία προσλαμβάνουν!

Πρώτο και σημαντικότατο στοιχείο για την αλλαγή είναι η προσωπική επιθυμία. Ο χρόνος σαφώς, αλλά και οι εμπειρίες, μπορούν να φέρουν αλλαγές σε χαρακτηριστικά κάθε προσωπικότητας, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ένας άνθρωπος χρειάζεται να θέλει να αλλάξει για να αλλάξει. Εάν η αλλαγή έχει καταγραφεί σαν απειλή, τότε προκειμένου να μην επηρεαστεί, ένας άνθρωπος είναι δυνατό να κλειστεί. Έτσι έχει δυνατότητα να διατηρήσει άθικτα τα χαρακτηριστικά του, μέσα στα οποία εμπεριέχεται και η ακαμψία… Ποιο είναι το όφελος; Χρειάζεται προσωπική κάθε φορά απάντηση. Η αλλαγή είναι μια νέα απάντηση στις καθημερινές προκλήσεις που μοιάζει να μας δημιουργούν περιορισμούς ή να μας προκαλούν να γίνουμε περισσότερο παραγωγικοί!